Trang chủ / Tin tức & Sự kiện / HỘI NGHỊ THẤP KHỚP HỌC THƯỜNG NIÊN VRA 2018

HỘI NGHỊ THẤP KHỚP HỌC THƯỜNG NIÊN VRA 2018

Hội nghị khoa học thường niên của Hội Thấp khớp học Việt Nam là sự kiện lớn và quan trọng nhất của ngành Thấp khớp học Việt nam diễn ra hàng năm. Đây là dịp để các nhà quản lý, các nhà khoa học, các đồng nghiệp và các nhà chuyên môn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng cũng như cập nhật các kiến thức và hiểu biết mới nhất về mọi vấn đề trong Thấp khớp học và các lĩnh vực có liên quan.

Tại hội nghị lần thứ 15 diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La tháng 20-21/4/2018 năm nay, Ever Pharma là một trong những nhà đồng tài trợ.