Trang chủ / Về chúng tôi / Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

1934

EBEWE Pharma thành lập tại thành phố Vienna, Áo.

1945

EBEWE Pharma chuyển đến thành phố Unterach, Áo.

1956–2001

EBEWE Pharma trở thành thành viên của tập đoàn BASF and ABBOTT.

1997

EBEWE Pharma thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam với trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Văn phòng tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh cũng được lần lượt mở trong năm.

2001

Sau khi được một thành viên trong ban quản trị mua lại, EBEWE Pharma trở lại là một thương hiệu độc lập.

2008

Nhánh sản phẩm thần kinh của EBEWE tách ra thành EVER Neuro Pharma GmbH độc lập.

2008 – nay

EVER Neuro Pharma GmbH phát triển bền vững tại Việt Nam.