Trang chủ / Phản hồi của người tham dự / Phản hồi của Bs. Kiên- TK Cấp cứu- BV đa khoa Hoà Bình sau khi tổ chức lớp Avant B

Phản hồi của Bs. Kiên- TK Cấp cứu- BV đa khoa Hoà Bình sau khi tổ chức lớp Avant B

Sau khi tổ chức lớp Avant B - lớp tập huấn phuc hồi chức năng sau đột quỵ dành cho người chăm sóc bệnh nhân trong khuôn khổ chương trình AVANT, Bs. Kiên- TK Cấp cứu- BV đa khoa Hoà Bình đã viết phản hồi về lớp học và lời cảm ơn với công ty Ever Neuro Pharma trên trang Facebook cá nhân