Trang chủ / Phản hồi của người tham dự / Lời cám ơn của BS. Nhung - Lớp trưởng lớp AVANT A1-61 BV Tâm thần trung ương

Lời cám ơn của BS. Nhung - Lớp trưởng lớp AVANT A1-61 BV Tâm thần trung ương

Sau khi tham dự lớp AVANT A1-61 được tổ chức tại BV Tâm thần trung ương, BS. Nhung - Lớp trưởng của lớp đã gửi lời cảm ơn tới công ty Ever Neuro Pharma trên trang Facebook cá nhân